50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna – hamburg
 • 50 lat
  działalności
 • 10 szkół
  w Niemczech
 • 250 dzieci
  objętych nauką języka polskiego
By - Julia Savalieva

Konkurs NIEPODLEGŁA

Uczniowie szkoły w Hamburgu uczestniczyli w Konkursie plastycznym „Plakat na Święto Niepodległości”, który został ogłoszony w ramach projektu NIEPODLEGŁA1918.PL. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej z siedzibą w Krakowie, zaś celem – „aktywizacja polonijnych i polskich za granicą środowisk szkolnych do zorganizowania i przeprowadzenia wydarzeń upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”.  Założeniem konkursu w kategorii plastycznej było wykonanie pracy plastycznej, która miała promować uroczystości lub wydarzenia szkolne związane z obchodami Święta Niepodległości w miejscu zamieszkania uczestników konkursu.

Sześciu uczniów przystąpiło do konkursu i wszyscy zostali nagrodzeni. Uczennica Martina Drabek (lat 12) zajęła III miejsce.

Uczniowie:

 1. Sabina Kuligowska lat 9
 2. Jakub Drabek lat 7
 3. Martina Drabek lat 12
 4. Dion Skwara   lat 11
 5. Felix Beresiński lat 11
 6. Emilia Beresińska lat 7

 III miejsce w KONKURSIE PLASTYCZNYM „PLAKAT NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” zajęła uczennica MARTINA DRABEK lat 12.

GRATULUJEMY!

Emilia Beresińska lat 7

Jakub Drabek  lat 7

 

  Sabina Kuligowska lat 9

 Felix Beresiński lat 11