50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna – hamburg
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego
By - Julia Savalieva

Warsztaty Choreograficzne Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca w Hamburgu 24.02.- 25.02.2020

24 i 25 lutego br. odbyły się warsztaty choreograficzne, opracowane przez wykwalifikowanych nauczycieli tańca z Radomia, panią Monikę i Cezarego Gruszków ze Szkoły Tańca CMG Radom. Układ taneczny został przygotowany specjalnie na potrzeby naszych uczniów, tworzących ludowy zespół taneczny. Proboszcz tutejszej Parafii Niemieckiej udostępnił nam salę, zaś mamy zadbały o obfity bufet. Niektóre z obecnych

By - Julia Savalieva

Konkurs NIEPODLEGŁA

Uczniowie szkoły w Hamburgu uczestniczyli w Konkursie plastycznym „Plakat na Święto Niepodległości”, który został ogłoszony w ramach projektu NIEPODLEGŁA1918.PL. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej z siedzibą w Krakowie, zaś celem – „aktywizacja polonijnych i polskich za granicą środowisk szkolnych do zorganizowania i przeprowadzenia wydarzeń upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”.  Założeniem konkursu

By - Julia Savalieva

Wigilia 2019 w szkole Polskiej Macierzy Szkolnej Hamburgu-Neugraben

Święty Mikołaj nocą wędruje W okna zagląda i nasłuchuje Gwiazdką w okna świeci gdzie są grzeczne dzieci? „Święty Mikołaj nocą wędruje” – tą piosenką uczniowie szkoły w Hamburgu-Neugraben zachęcili Mikołaja do odwiedzin, przypominając, że Mikołaj pamięta o każdym grzecznym dziecku. Mikołaj zajął honorowe miejsce, a dzieci rozpoczęły przedstawienie Jasełkowe, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie,

By - Julia Savalieva

Jubileuszowa Uroczystość 50-lecia naszej organizacji – Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech

Jubileuszowa Uroczystość 50-lecia naszej organizacji – Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech była z pewnością wielkim przeżyciem dla wszystkich, jednakie w główniej mierze dla uczniów i ich nauczycielek. Przygotowania do występu i prezentacji szkoły w Hamburgu pochłonęły bardzo dużo czasu i związane były z wieloma próbami tanecznymi. Występ został przygotowany bardzo pieczołowicie. Założenie było takie, by

By - Julia Savalieva

Wycieczka do Kolonii, 4 października 2019 r.

  Wycieczka do Kolonii została zaplanowana na pierwszy dzień ferii jesiennych, 4 października, tuż przed uroczystością 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej. Z uwagi na fakt, iż szkoła w Hamburgu istnieje od stycznia bieżącego roku wielu uczniów, jak i ich rodziców nigdy nie miało okazji wyjazdu w te strony Niemiec i zwiedzenia Kolonii – miasta oddalonego 4

By - Julia Savalieva

Czytanie Narodowe w Polskiej Macierzy Szkolnej w Hamburgu-Neugraben

  Przygotowania do uroczystszego Narodowego Czytania w Polskiej Macierzy Szkolnej w Hamburgu-Neugraben zapoczątkowane zostały już na kilku poprzedzających zajęciach w szkole. Uczniowie otrzymali wydrukowane nowele m.in.: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno Schulza, by mogli przygotować się do akcji czytania polskich nowel zaliczanych

By - Julia Savalieva

Sukces uczniów naszej szkoły w Konkursie ” Być Polakiem”

  „Być POLAKIEM“ X edycja Konkursu 2019 27 czerwca br. uczniowie Polskiej Macierzy Szkolnej w Hamburgu-Neugraben wyróżnieni zostali na Zamku Królewskim w Warszawie podczas X Jubileuszowej Gali edycji Konkursu „Być Polakiem”. Spośród 1050 uczestników z 35 krajów świata zostały dostrzeżone prace 3 uczniów naszej szkoły. 4-letnia Laura Weidner otrzymała wyróżnienie specjalne za pracę plastyczną, zaś

By - Julia Savalieva

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/19 w Hamburgu-Neugraben

21 czerwca 2019 r. uroczystą akademią szkolną pożegnaliśmy w naszej szkole rok szkolny 2018/19. Dla nas było to dopiero półrocze, ponieważ szkoła Polskiej Macierzy Szkolnej w Hamburgu istnieje dopiero od stycznia. Chcieliśmy pożegnać rok szkolny bardzo uroczyście, z udziałem wszystkich przybyłych uczniów i ich rodziców oraz zaproszonych gości, Konsula RP Adama Borkowskiego, proboszcza lokalnej Parafii

By - Julia Savalieva

Dzień Polonii w Polskiej Macierzy Szkolnej w Hamburgu-Neugraben

W naszej szkole w Neugraben odbyła się 3 maja 2019 po raz pierwszy uroczystość „Dnia Polonii”. Przygotowania do tak doniosłego wydarzenia poprzedzone zostały zaprojektowaniem i wydrukowaniem kartki pocztowej, charakterystycznej dla naszej szkoły a następnie wysłanie jej do kilkudziesięciu ośrodków polonijnych na całym świecie.   Na uroczystość „Dnia Polonii” w Hamburgu-Neugraben przybyli uczniowie, ich rodziny, jak