50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna – hamburg
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego
By - Julia Savalieva

Dzień Polonii w Polskiej Macierzy Szkolnej w Hamburgu-Neugraben

W naszej szkole w Neugraben odbyła się 3 maja 2019 po raz pierwszy uroczystość „Dnia Polonii”. Przygotowania do tak doniosłego wydarzenia poprzedzone zostały zaprojektowaniem i wydrukowaniem kartki pocztowej, charakterystycznej dla naszej szkoły a następnie wysłanie jej do kilkudziesięciu ośrodków polonijnych na całym świecie.   Na uroczystość „Dnia Polonii” w Hamburgu-Neugraben przybyli uczniowie, ich rodziny, jak