50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna – hamburg
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego

Polska Macierz SzkolnaDbamy o wychowanie kolejnych pokoleń Polaków na emigracji w polskiej kulturze i tradycjach narodowych.

I jak w Ojczyźnie, tak i w obcym kraju
Czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy,
Polskiego ducha, polskiego zwyczaju

Jan Lechoń

Ośrodek Polskiej Macierzy SzkolnejHamburg

Adres szkoły:

Heilig Kreuz Neugraben

An der Falkenberg 10

21149 Hamburg-Neugraben- Fischbek

Nauczyciel

Agnieszka Beresińska

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Zajęcia z języka polskiego z elementami historii i geografii Polski, prowadzone przez panią Agnieszkę Beresińską w Hamburgu-Neugraben, odbywają się w trzech grupach wiekowych. Pierwszą grupę stanowią dzieci przedszkolne od 3 roku życia do 5 lat. Tematy zajęć opracowywane są zgodnie z celami obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i bazują na scenariuszach zabaw uczących i utrwalających, jak również wspomagających rozwój mowy dzieci oraz czynności intelektualnych.
Uczęszczający do drugiej grupy pierwszoklasiści uczą się czytać przy wykorzystaniu metody symultaniczno-sekwencyjnej, która w sposób uporządkowany uczy dwujęzyczne dzieci strategii czytania.
Uczniowie od 2-giej klasy wzwyż uczęszczają do grupy trzeciej. Opracowywane tematy zajęć tj. ortografia na wesoło, czytanie ze zrozumieniem mają uczyć, ale też dodatkowo budować poczucie własnej wartości przydatnej zarówno w kontaktach społecznych, jak i w świecie zawodowym.
Realizacja celów edukacyjnych jest na równi ważna z utrzymaniem dobrej więzi z uczniami, jak ich rodzicami. Owocem dobrej współpracy z rodzicami jest udział uczniów i ich rodziców 9 lutego br. w Festynie Kultur i zaprezentowanie tańca Krakowiaka oraz organizacja Balu Karnawałowego 2019 dla dzieci.

Aktualności

Formularz kontaktowy